Vahvuuksien avulla Vahvaksi yhdessä

Kunnan henkilöstöä VOIMAKEHÄ®-valmennuksessa13.5.2022 


Hailuodon kunnalle myönnettiin vuonna 2021 Kevan työelämän kehittämisrahaa. Keva, Kunta-alan työntekijöiden eläkerahoittaja, tukee innovatiivisia ja vaikuttavia hankkeita, joilla vahvistetaan strategista työkykyjohtamista ja työhyvinvointia sekä edistetään tuloksellisuutta ja uudistumista työpaikoilla. Kehittämistoiminnan keskeisenä tavoitteena on työkyvyttömyysriskin vähentäminen. 

Hailuodon saaman kehittämisrahan avulla on valmisteltu hanke, jonka tavoitteena on löytää jokaisen työntekijän henkilökohtaiset vahvuudet ja rakentaa niiden avulla yhdessä vahva ja hyvinvoiva henkilöstö. Hyvinvointialueelle siirtyvä henkilöstö osallistuu hankkeeseen osittain siitä syystä, että hanke jatkuu vuodelle 2023 ja hyvinvointialueen aloituksen puolelle.

Hankkeen nimi, Vahvaksi yhdessä, tulee siitä, että huomaamalla omat vahvuutemme ja voimavaramme pystymme paremmin hahmottamaan ne asiat, jotka työssämme tuovat meille energiaa ja jaksamista. Vastaavasti oppimme tunnistamaan myös ne, jotka vievät voimavarojamme. Kun nämä asiat tunnistetaan, voimme miettiä, millä tavoin järjestelemme työtä uudelleen jaksamista tukevalla tavalla.

Työn kuormittavuus on tämän päivän työelämähaaste, johon Hailuodon kunta haluaa tarttua. Vähentämällä työn kuormittavuutta voimme parantaa työssä jaksamista ja huolehtia siitä, että myös viihdymme työssä entistä paremmin. 

Vahvaksi yhdessä -hankkeella voimme parantaa kunnan yhteistoimintakykyä, tunnistaa työyhteisöjen kokonaisosaamista ja huolehtia siitä, että jokainen työntekijä saa osaamisensa paremmin näkyväksi ja käyttöön. Oman osaamisen esiintuominen vaikuttaa positiivisesti työntekijän minäkuvaan. Tällä positiivisella vaikutuksella on kauaskantoisia seurauksia niin työn tekemisen mielekkyyteen kuin työssäjaksamiseenkin.  

Kun ihminen saa tuoda omaa osaamistaan esiin ja kokea olevansa osaava, hän toimii paremmin osana työyhteisöään. Kannustamalla tällaiseen toimintaan voimme saada ihmisistä esiin sellaisia puolia, joita tavallisesti emme työssä välttämättä pääse edes huomaamaan.

Omien vahvuuksien huomaaminen ja ääneen sanominen lisää hyvinvointia ja auttaa itsensä johtamisessa. Kun tiedostamme vahvuutemme, voimme toimia työssämme siten, että jaksamme enemmän ja voimme paremmin. Voimme auttaa työyhteisöämme toimimaan entistä paremmin, ja kannustaa myös muita toimimaan omien vahvuuksiensa kautta. 

Kun sitoudumme työyhteisöjen yhteistoiminnan parantamiseen ja omien vahvuuksien käyttöönottoon tulemme Vahvaksi yhdessä.

Annukka Loukola

Viestintä- ja markkinointisuunnittelija

VOIMAKEHÄ® -valmentaja

Valmis VOIMAKEHÄ® voi näyttää esimerkiksi tältä

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Vahvaksi yhdessä – Voimakehä® -valmentajan tarina

Hailuotolainen-blogin esittely